Christen zijn

Als je bij Christus hoort, word je een christen genoemd. Maar wie is Christus? Christus betekent: gezalfde. Zalving is een oude gewoonte, waardoor meestal hooggeplaatste mensen in een belangrijke positie werden bevestigd.

God heeft een bijzondere mens aangewezen om zijn gezalfde te zijn. Dat is wel een grote eer, maar tegelijk ook een moeilijke taak. Want deze bijzondere mens moest zich ook zwaar laten vernederen. Hij is daarvoor zelfs gedood. Deze mens is Jezus. Jezus is de Christus, en wie zijn aanwijzingen volgt is een christen.

Christenen vormen samen de christelijke kerk op aarde.

Meer weten? http://www.gelovenindekerk.nl/