Onze predikant

 
roel_sietsma.jpg
Onze huidige predikant heet Roel Sietsma. In onze gemeente is de predikant vrijgesteld voor het werk in de gemeente. Dat betekent dat hij overdag pastoraal werk kan doen: het bezoeken van gemeenteleden en organiseren van activiteiten. Ook is hij overdag missionair bezig: nieuwe contacten leggen en bezoeken.
 
Je kunt overdag bij hem aankloppen voor contact of het stellen en bespreken van een vraag.
 
De predikant besteedt een deel van zijn tijd aan het voorbereiden van de zondagse kerkdiensten. Hij heeft naast het boven genoemde ook een onderwijstaak. Het uitleggen van de Bijbel en het onderwijzen daarin gebeurt vaak ’s avonds.
 
Roel werkte eerder in een gemeente in het noorden van het land, en daarvoor in buitenland (Brazilië) als kerkplanter.
 
Hij is gelukkig als christen, en blij en overtuigd gereformeerd. De twee kenmerken van het gereformeerd zijn - de oorspronkelijke aanwijzingen van Jezus Christus navolgen, maar wel als mensen van nu – spreken hem aan en hij probeert ze uit te werken. Het eerste vraagt studie van de Bijbel en daarmee verwante onderwerpen. Het tweede vraagt kennis van het heden en dan de vraag beantwoorden: hoe kun je die oorspronkelijke aanwijzingen in de wereld vandaag opvolgen? In de preken kun je vaak wel iets herkennen van een antwoord op die vraag.