Onze missie

Omdat er zoveel talenten zijn en er zoveel gebeurt, terwijl de gemeente ook nog eens groeit door instroom van mensen met allerlei verschillende achtergronden, loop je het gevaar dat mensen langs elkaar heen gaan werken, dingen dubbel gedaan worden en dat op het laatst niemand meer weet waar we mee bezig zijn. Daarom heeft de kerkenraad in 2005 een missie voor de gemeente geformuleerd. Zo komt er een rode draad door de jaren heen te lopen die kerkenraad en gemeente helpt om hun tijd en energie gericht te besteden. Zodat activiteiten elkaar gaan versterken. Want als je één helder doel voor ogen hebt dan kun je als gemeente heel gericht aan het werk. En het motiveert ook sterk als het doel scherp is.
 
De kerkenraad heeft heel bewust gezocht naar een missie die herkenbaar aansluit aan het praktisch karakter van onze gemeente. Want een missie werkt alleen wanneer het gemeentebreed gedragen wordt. We hopen dat de missie ieder van ons stimuleert om zichzelf, nog meer dan nu al het geval is, te laten gebruiken door Gods Geest om onze gemeente te laten groeien en bloeien.
 
Als kerkenraad hebben we de volgende missie voor onze gemeente geformuleerd:
 
Ieder in Zaltbommel en omstreken aantrekken, om samen met ons God te dienen als lid van onze gemeente. De bron van onze werfkracht is Jezus Christus. Hij zegent ons als wij in eenheid van geloof met elkaar optrekken en in liefdevolle gemeenschap leven met elkaar en onze omgeving.
 
Om onze missie gemakkelijker te kunnen onthouden, hebben we deze samengevat met het woord WEG, wat staat voor de drie elementen, die in de missie worden genoemd:
 
Werfkracht vinden in Jezus Christus, Eenheid in geloof, Gemeenschap met elkaar en onze omgeving.