Catechisatie

Alle jeugd vanaf 12 jaar is van harte welkom op de catechisatie. Er zijn dit seizoen 5 groepen met jongeren die catechisatie ontvangen van gemeenteleden of van de dominee. Door de catechese ook door gemeente leden te laten verzorgen, maken we zoveel mogelijk gebruik van de gaven en talenten in onze gemeente. Zo geven we inhoud aan de geloofsopvoening van jongeren in onze gemeente.  

Wij volgen daarbij zoveel mogelijk de methode Follow-up, maar maken ook gebruik van vrije onderwerpen die in de groepen ontstaan of van de catechismus. Met Follow-up zijn wij in 2006 begonnen. Deze methode is relatief recent ontwikkeld, omdat de wereld waarin jongeren leven razendsnel verandert. De methode wil zo dicht mogelijk aansluiten bij de leefwereld van jongeren en het evangelie zo verwoorden dat dit bij de jongeren ook echt landt. Follow-up is onder andere ontwikkeld door de Gereformeerde Hogeschool en het Steunpunt Gemeente Opbouw (SGO) en is gebaseerd op de catechismus

In de laatste groep wordt gebruik gemaakt van het boek Het woord vooraf van ds. Egbert Brink. Dit boek is ontstaan uit lessen voor beleideniscatechisatie, die de schrijver gaf in Nijmegen en Waddinxveen. Als jongeren aangeven dat ze belijdenis willen doen, dan zullen ze daar verder op worden voorbereid onder leiding van ds. Roel Sietsma. Deze belijdenisgroep 'onstaat' meestal gedurende het seizoen.

Voor vragen of opmerkingen over de catechisatie kan men terecht bij Arco van Bergen

Download: Catechisatie-rooster-2016-2017

‚Äč