Contact informatie

Predikant   Kosters  
marten tel Ds. M. Tel M. van Harten
Veldwachterserf 5 Frans Halsstraat 19
3991KV Houten Postbus 217
06-42594411 5300AE Zaltbommel
  0418-512775
  predikant@gkvzaltbommel.nl   koster@gkvzaltbommel.nl
Scriba      
R. van Diggelen J.A. Pruijsen
  Tjalkstraat 10
Postbus 217 Postbus 217
5300AE Zaltbommel 5300AE Zaltbommel
0418-841801 0418-511998
  scriba@gkvzaltbommel.nl   koster@gkvzaltbommel.nl
Kerkelijk bureau   Webmaster  
A. van Houwelingen H.M. van Opstal
  Botterstraat 5
Postbus 217 5301TT Zaltbommel
5300AE Zaltbommel 06-51325916
0418-540124  
  kerkelijkbureau@gkvzaltbommel.nl   webmaster@gkvzaltbommel.nl
Diaconie    Kerkgebouw  
J. van der Kooi kerkgebouw  
Hoogaarsstraat 7 Nieuwe Tijningen 3
5301XS Zaltbommel 5301DA Zaltbommel
06-10585895 0418-515758
diaconie@gkvzaltbommel.nl  

Rekeningnummer diaconie: NL85 RABO 037 431 9197